Kiçik və orta sahibkarlara hesablanmış idarəetmənin avtomatlaşdırılması sistemi!

Prospect ERP sistemi ilə bir sıra üstünlükləri əldə etmək, sərfəli qiymətə ağıllı sistemə yiyələnmək, biznes inkişaf etdikcə, daha səmərəli həlləri əldə etmək imkanı qazanırsınız! Ailəmizə üzv olaraq ödənişsiz paketdən başlamaq imkanı!

Ödənişsiz qoşul

Davamiyyət jurnalı

İşçi heyətini düzgün köməkçi seçməklə idarə et!

 • Əməkdaşların detallı məlumat bazası
 • Şirkətin vizual strukturunun qurulması
 • İs rejiminin individual tənzimlənməsi Davamiyyətin gündəlik qeydiyyatı
 • Həftəlik/aylıq norma saatlarının müəyyənləşdirilməsi

Əməkhaqqı jurnalı

Məvaciblər üzrə bütün hesablamaları ağıllı sistemlə apar!

 • Əməkdaşların aylıq məvaciblərinin planlaşdırılması
 • Bonusların hesablanması
 • Cərimələrin kalkulyasiyası
 • Avansların verilməsi və hesablanması

Xərclər jurnalı

Müəssisə xərclərini daim nəzarət altında saxla!

 • Aylıq xərclərin planlaşdırılması
 • Xərc maddələrinin yaradılması
 • Xərclər üzrə əməliyyatların (ödəmə, ilkin ödəniş və s.) aparılması
 • Daimi xərclərin xəbərdarlıq sistemi ödənilməsi üzrə

Kassa jurnalı

Mədaxil, məxaric və qalıqlarını etibarlı köməkçi ilə hesabla!

 • Mədaxil və məxaric əməliyyatlarının aparılması
 • Gündəlik kassa qalıqları üzrə bildirişlərin alınması
 • Kassa əməliyyatlarının məsul şəxslərə bağlanması
 • Kassa sənədlərinin yüklənməsi

Satış jurnalı

Satış əməliyyatları üzrə bütün məlumatları vahid bazaya topla!

 • Satiş sazişlərinin/ əməliyyatlarının qeydiyyatı
 • Satış sənədlərinin yüklənməsi
 • Satışlar üzrə maya dəyəri və mənfəət hesablanması
 • Xidmət və məhsulların təsnifatlandırılması

Borclar jurnalı

Cədvəlləri tərtib et, borclarını vaxtında ödə!

 • Borc balansının hesablanması
 • Kredit cədvəllərinin tərtib edilməsi
 • Ödənişlərin bildirişlər sistemi üzrə ödənilməsi

Tapşırıqlar jurnalı

Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə bildirişləri tənzimlə !

 • Tapşırıqların əməkdaşlar üzrə bölgüsü
 • Tapşırıqların statuslarına nəzarətin aparılması
 • Tapşırıqlar üzrə yubanma və yayınma bildirişlərinin nümayiş etdirilməsi

Hesabatlar

Uğurlu biznesi dəqiq hesabatlar üzərində qur!

 • Gündəlik hesabatın - (dashboard) təqdim edilməsi
 • Bütün jurnallar üzrə analizin aparılması
 • Bütün əməliyyatlar üzrə dinamik hesabatın hazırlanması
 • Bütün əməliyyatlar üzrə detallı hesabat cədvəllərinin tərtibatı
 • Bütün hesabatların ixrac və çap etmək imkanı